e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 46 山 sơn [7, 10] U+5CE8
Show stroke order nga
 é
♦(Danh) Tên gọi tắt của núi Nga Mi . ◇Lục Du : Mạc hận cửu vi Nga hạ khách (Thu dạ độc túy hí đề ) Chớ hận là khách lâu ngày dưới núi Nga Mi.
♦(Hình) Cao. ◎Như: nga quan bác đái mũ cao đai rộng.


1. [嵯峨] tha nga