e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 46 山 sơn [5, 8] U+5CA2
Show stroke order khả
 kě
♦(Danh) Khả lam tên huyện ở Sơn Tây.