e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 44 尸 thi [8, 11] U+5C5D
Show stroke order phỉ
 fèi
♦(Danh) Dép cỏ (thảo hài ).