e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 41 寸 thốn [6, 9] U+5C02
Show stroke order chuyên
 zhuān
♦Một dạng của chữ chuyên .