e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 38 女 nữ [11, 14] U+5ADC
Show stroke order chương
 zhāng
♦(Danh) Cha chồng. ◎Như: cô chương cha mẹ chồng. ◇Đỗ Phủ : Thiếp thân vị phân minh, Hà dĩ bái cô chương? , (Tân hôn biệt ) Thân phận thiếp chưa rõ ràng, Biết lấy địa vị nào mà bái lạy cha mẹ chàng?