e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 38 女 nữ [8, 11] U+5A6D
Show stroke order á
 yà
♦(Danh) Hai anh em rể xưng hô với nhau là á .