e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 38 女 nữ [7, 10] U+5A20
Show stroke order thần
 shēn
♦(Động) Chửa, có mang, có thai. ◎Như: nhâm thần có mang.
♦(Động) Bao hàm, chứa đựng.