e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 38 女 nữ [7, 10] U+5A09
Show stroke order phinh
 pīng
♦(Danh) § Xem phinh đình .


1. [娉婷] phinh đình