e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 38 女 nữ [6, 9] U+59E3
Show stroke order giảo
 jiāo,  jiǎo,  xiáo
♦(Hình) Đẹp, tốt. ◇Trương Hành : Nam nữ giảo phục, Lạc dịch tân phân , (Nam đô phú ) Trai gái mặc quần áo đẹp, Qua lại đông đảo nhộn nhịp.