e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 38 女 nữ [4, 7] U+59A4
Show stroke order
 yú
♦(Danh) Tiệp dư : xem tiệp .


1. [班婕妤] ban tiệp dư 2. [婕妤] tiệp dư