e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 37 大 đại [1, 4] U+592D
22829.gif
Show stroke order yêu, yểu
 yāo,  wò,  wāi,  yǎo
♦(Danh) Động vật hoặc thực vật còn non, còn nhỏ. ◇Thi Kinh : Thấp hữu trường sở, Y na kì chi. Yêu chi ốc ốc, Lạc tử chi vô tri , . , (Cối phong , Thấp hữu trường sở ) Chỗ thấp có cây trường sở, Cành mềm mại dịu dàng. Mầm non màu mỡ, Vui thay (cây trường sở) vô tư lự.
♦(Danh) Tai vạ. ◇Thi Kinh : Dân kim chi vô lộc, Thiên yêu thị trạc 祿, (Tiểu nhã , Chánh nguyệt ) Dân nay không bổng lộc, Tai họa của trời lại nện thêm vào.
♦(Hình) § Xem yêu yêu .
♦(Động) § Xem yêu kiểu .
♦Một âm là yểu. (Động) Chết non. ◇Liêu trai chí dị : Sính Tiêu thị, vị giá nhi yểu , (Anh Ninh ) Đã giạm hỏi cô Tiêu, chưa cưới thì (cô này) chết non.


1. [夭矯] yêu kiểu 2. [夭夭] yêu yêu