e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 37 大 đại [1, 4] U+5929
22825.gif
Show stroke order thiên
 tiān
♦(Danh) Bầu trời, không gian. ◎Như: bích hải thanh thiên biển biếc trời xanh.
♦(Danh) Ngày (gồm sáng và tối). ◎Như: kim thiên hôm nay, minh thiên ngày mai.
♦(Danh) Khoảng thời gian ban ngày hoặc một khoảng thời gian trong ngày. ◎Như: tam thiên tam dạ ba ngày ba đêm, tam canh thiên khoảng canh ba. ◇Trình Hạo : Vân đạm phong khinh cận ngọ thiên, Bàng hoa tùy liễu quá tiền xuyên , (Xuân nhật ngẫu thành ) Mây nhạt gió nhẹ lúc gần trưa, Hoa bên theo liễu bay qua sông phía trước.
♦(Danh) Tự nhiên. ◎Như: thiên nhiên tự nhiên trong trời đất, thiên sinh tự nhiên sinh ra.
♦(Danh) Khí hậu. ◎Như: nhiệt thiên trời nóng (khí hậu nóng), lãnh thiên trời lạnh (khí hậu lạnh).
♦(Danh) Mùa, tiết. ◎Như: xuân thiên mùa xuân, hoàng mai thiên tiết mai vàng (vào tháng tư tháng năm âm lịch, ở Giang Nam mưa nhiều, hoa mai nở thịnh).
♦(Danh) Sự vật không thể thiếu được. ◎Như: thực vi dân thiên ăn là thứ cần của dân.
♦(Danh) Đàn bà gọi chồng là thiên, cũng gọi là sở thiên .
♦(Danh) Ông trời, chúa tể cả muôn vật. § Nhà Phật thì cho trời cũng là một loài có công tu thiện nhiều hơn, được sinh vào cõi đời sung sướng hơn người mà thôi. ◎Như: sanh tử hữu mệnh, phú quý tại thiên , sống chết có số, giàu sang là do trời, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên , lo toan sự việc là do người, thành công là ở trời.
♦(Danh) Nhà tôn giáo gọi chỗ các thần linh ở là thiên. ◎Như: thăng thiên lên trời, quy thiên về trời.
♦(Danh) Hình phạt khắc chữ chàm vào trán gọi là thiên .
♦(Danh) Lượng từ: đơn vị thời gian bằng hai mươi bốn giờ. ◎Như: giá hạng công tác hạn nhĩ tam thập thiên thì gian hoàn thành công tác này giao cho anh thời hạn ba mươi ngày để hoàn thành.
♦(Hình) Tự nhiên mà có, do thiên nhiên. ◎Như: thiên tài tài có tự nhiên, thiên tính tính tự nhiên.
♦(Hình) Số mục cực lớn. ◎Như: thiên văn số tự số cực kì lớn (như những con số tính toán trong thiên văn học ).
♦(Phó) Rất, vô cùng. ◎Như: thiên đại đích hảo tiêu tức tin tức vô cùng tốt đẹp.


1. [陰天] âm thiên 2. [白日升天] bạch nhật thăng thiên 3. [白天] bạch thiên 4. [冰天] băng thiên 5. [不共戴天] bất cộng đái thiên 6. [潑天大膽] bát thiên đại đảm 7. [補天] bổ thiên 8. [補天浴日] bổ thiên dục nhật 9. [格天] cách thiên 10. [告天] cáo thiên 11. [指天畫地] chỉ thiên hoạch địa 12. [隻手擎天] chích thủ kình thiên 13. [整天] chỉnh thiên 14. [九天] cửu thiên 15. [九天玄女] cửu thiên huyền nữ 16. [冬天] đông thiên 17. [夏天] hạ thiên 18. [海角天涯] hải giác thiên nhai 19. [後天] hậu thiên 20. [靠天] kháo thiên 21. [今天] kim thiên 22. [荊天棘地] kinh thiên cức địa 23. [老天] lão thiên 24. [聊天] liêu thiên 25. [露天] lộ thiên 26. [南天] nam thiên 27. [午天] ngọ thiên 28. [人定勝天] nhân định thắng thiên 29. [梵天] phạm thiên 30. [昨天] tạc thiên 31. [升天] thăng thiên 32. [天愛] thiên ái 33. [天干] thiên can 34. [天大] thiên đại 35. [天堂] thiên đường 36. [天下] thiên hạ 37. [天氣] thiên khí 38. [天闕] thiên khuyết 39. [天籟] thiên lại 40. [天命] thiên mệnh 41. [天涯] thiên nhai 42. [天壤] thiên nhưỡng 43. [天鈞] thiên quân 44. [天癸] thiên quý 45. [天殺] thiên sát 46. [天台] thiên thai 47. [天成] thiên thành 48. [天仙] thiên tiên 49. [天井] thiên tỉnh 50. [天智] thiên trí 51. [先天] tiên thiên 52. [送佛送到西天] tống phật tống đáo tây thiên