e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 32 土 thổ [10, 13] U+5858
22616.gif
Show stroke order đường
 táng
♦(Danh) Đê (ngăn nước).
♦(Danh) Ao vuông. ◇Lí Thương Ẩn : Phù dung đường ngoại hữu khinh lôi (Vô đề ) Ngoài ao phù dung, tiếng sấm nhẹ.