e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 32 土 thổ [10, 13] U+5851
22609.gif
Show stroke order tố
 sù
♦(Động) Đắp, nặn tượng. ◎Như: tố tượng đắp tượng. ◇Thủy hử truyện : Điện thượng tố trước nhất tôn kim giáp san thần 殿 (Đệ thập hồi) Trên điện có tạc một tượng sơn thần mặc áo giáp vàng.
♦(Động) Ngẩn người ra, thất thần. ◇Nhi nữ anh hùng truyện : Bả cá công tử như đồng nê tố nhất bàn, tố tại na lí , (Đệ ngũ hồi) Làm anh công tử sững sờ như một cục đất, ngẩn người ra ở chỗ đó.
♦(Động) Xây, xếp đống.


1. [泥塑] nê tố 2. [塑料] tố liệu