e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 32 土 thổ [8, 11] U+57F3
Show stroke order khảm
 kǎn
♦(Danh) Hố, vũng, trũng, chỗ hõm. § Cũng như .