e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 30 口 khẩu [12, 15] U+5641
Show stroke order ác, ố
 ě,  wù
♦§ Xem ố tâm .


1. [噁心] ố tâm