e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 30 口 khẩu [5, 8] U+5471
Show stroke order oa
 gū,  guā
♦(Trạng thanh) Oa oa oe oe (tiếng trẻ con khóc). ◇Liêu trai chí dị : Khanh bất niệm oa oa giả da? (Thư si ) Em không nghĩ đến đứa bé (còn khóc oe oe) sao?