e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 28 厶 khư [6, 8] U+53C1
21441.gif
Show stroke order tam
 sān
♦(Danh) Chữ tam viết kép. Xem .