e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 25 卜 bốc [2, 4] U+535E
21342.gif
Show stroke order biện
 biàn
♦(Hình) Nóng nẩy, hấp tấp. ◎Như: biện cấp nóng vội.
♦(Danh) Tên ấp thời Xuân Thu, nay ở vào khoảng tỉnh Sơn Đông.
♦(Danh) Họ Biện.