e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 24 十 thập [4, 6] U+534D
21325.gif
Show stroke order vạn
 wàn
♦(Danh) Một dị tướng trên thân đức Phật, biểu thị cát tường vô bỉ . Truyền thuyết Ấn Độ coi đó là dấu hiệu của bậc đức hạnh. Trong Phạm ngữ không phải là chữ, chỉ ở Trung Quốc mới có chữ này thu thập trong sách. Hình dạng chữ vạn trong các sách không thống nhất, hoặc viết hoặc viết . § Xem thêm (theo Thiều Chửu).