e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 19 力 lực [8, 10] U+52CD
Show stroke order kình
 qíng
♦(Hình) Mạnh mẽ, cứng cỏi.


1. [勍敵] kình địch