e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 18 刀 đao [12, 14] U+5283
21123.gif
Show stroke order hoạch
 huà,  huá
♦(Động) Phân chia, quy định, phân giới. ◎Như: hoạch nhất bất nhị định giá nhất định, hoạch định giới tuyến quy dịnh ranh giới.
♦(Động) Mưu tính, thiết kế, trù liệu. ◎Như: trù hoạch trù tính.
♦(Động) Rạch, vạch (bằng dao hoặc vật sắc nhọn). ◎Như: nhất bất tiểu tâm tại thủ thượng hoạch liễu nhất đạo thương khẩu không coi chừng làm rạch một đường vết thương trên tay.


1. [擘劃] phách hoạch