e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 18 刀 đao [5, 7] U+5220
21024.gif
Show stroke order san
 shān
♦(Động) Cũng như san .