e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 15 冫 băng [8, 10] U+51C8
Show stroke order tịnh
 jìng
♦Tục dùng như chữ .