e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 13 冂 quynh [5, 7] U+518F
Show stroke order quýnh
 jiǒng
♦§ Xưa dùng như quýnh .