e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 9 人 nhân [10, 12] U+509E
Show stroke order ta
 suō
♦(Hình) Ta ta vẻ múa say sưa, lắc lư.