e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 9 人 nhân [6, 8] U+4F98
Show stroke order
 chà
♦(Hình) Sá sế dáng thất chí. ◇Khuất Nguyên : Đồn uất ấp dư sá sế hề, Ngô độc cùng khốn hồ thử dã , (Li tao ) U uất buồn bã ta thất chí hề, Một mình khốn khổ thế này.