e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 9 人 nhân [4, 6] U+4EF7
20215.gif
Show stroke order giới, giá
 jià,  jiè,  jie
♦(Hình) Thiện, tốt. ◇Thi Kinh : Giới nhân duy phiên, Đại sư duy viên , (Đại nhã , Bản ) Người tốt là rào chắn, Dân đông đảo là bức tường.
♦(Động) Giới thiệu.
♦(Danh) Ngày xưa gọi tôi tớ, người để sai bảo là giới .
♦§ Giản thể của chữ giá .