e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 9 人 nhân [2, 4] U+4EC9
Show stroke order chưởng
 zhǎng
♦(Danh) Họ Chưởng.