e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 9 人 nhân [2, 4] U+4EC3
Show stroke order đinh
 dīng
♦§ Xem linh đinh .


1. [孤苦伶仃] cô khổ linh đinh 2. [伶仃] linh đinh