e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 70 方 phương [7, 11] U+3ACA
Show stroke order
 yǐ
♦(Phó) Phấp phới, phất phơ. § Dáng cờ bay theo gió.
♦(Danh) Cờ, tinh kì.