e-pq v2.0 (4038)
a bố sa la tư
阿布沙羅斯
    ✓ Phạm: Apsaras. Tên một vị Thần nữ của Bà La Môn giáo Ấn Độ. Theo La-ma-diễn-na và sách Vãng Thế, thì A-bố-sa-la-tư là do thần trời và A Tu La A-ba-mạt-lợi-ca khuấy động trong biển sữa mà sinh ra, là vợ của Càn Thát Bà, sống ở bờ sông, thường thổi sáo, nhảy múa, ca hát, chơi giỡn dưới gốc cây si hoặc cây Bồ đề; hay làm mê loạn lòng người và thích đánh bạc. Theo người ta nói, vị thần này có khả năng giúp người đánh bạc gặp vận đỏ.
v2.6.0 PQ Ed. Paris 2018