Bộ 104 疒 nạch [19, 24] U+7672
Show stroke order điên
 diān
◼ (Tính) Tinh thần thác loạn, lời nói cử chỉ bất thường.
◼ (Danh) Điên giản bệnh động kinh. ☆Tương tự: giản chứng , dương điên phong , dương giác phong , dương giản phong , dương huyễn , dương nhi phong .