Bộ 177 革 cách [14, 23] U+97C4
Show stroke order hoạch
 huò
◼ (Danh) Dây da để đeo đao kiếm.
◼ (Động) Cột, bó, buộc.