Bộ 153 豸 trĩ [9, 16] U+8C93
Show stroke order miêu
 māo
◼ (Danh) Con mèo.
◼ (Động) Ẩn náu (tiếng địa phương bắc Trung Quốc).