Bộ 130 肉 nhục [6, 10] U+80F2
Show stroke order cai, cải
 gāi,  gǎi
◼ (Danh) Lông ở trên ngón chân cái.
1. [膍胲] tì cai