Bộ 128 耳 nhĩ [16, 22] U+807E
Show stroke order lung
 lóng
◼ (Danh) Bệnh điếc.
◼ (Tính) Điếc. ◇Trang Tử : Lung giả vô dĩ dự hồ chung cổ chi thanh (Tiêu dao du ) Kẻ điếc không có cách gì dự nghe tiếng chuông, trống.
◼ (Tính) Ngu muội, không hiểu sự lí. ◇Tả truyện : Trịnh chiêu, Tống lung , (Tuyên Công thập tứ niên ) Trịnh sáng (hiểu sự lí), Tống ngu (không hiểu sự lí).