Bộ 124 羽 vũ [3, 9] U+7FBF
羿Show stroke order nghệ
 yì
◼ (Danh) Tên người. ◎Như: Hậu Nghệ xạ nhật 羿 Hậu Nghệ bắn mặt trời.