Bộ 118 竹 trúc [5, 11] U+7B1B
Show stroke order địch
 dí
◼ (Danh) Ống sáo. § Đời sau gọi thứ sáo thổi dọc là tiêu , thứ thổi ngang là địch . ◇Nguyễn Du : Đoản địch thanh thanh minh nguyệt trung (Thăng Long ) Sáo vẳng từng hồi dưới trăng sáng.
◼ (Danh) Còi. ◎Như: cảnh địch còi cảnh sát, khí địch còi hơi (xe lửa, tàu thủy).