Bộ 112 石 thạch [12, 17] U+78FA
Show stroke order hoàng
 huáng,  kuàng
◼ (Danh) Lưu hoàng : cũng viết là : xem lưu .