Bộ 112 石 thạch [9, 14] U+78C1
Show stroke order từ
 cí
◼ (Danh) Tính chất hút sắt, nam châm. ◎Như: từ thạch đá nam châm.
◼ (Danh) Tên huyện, ở ranh giới tỉnh Hà Bắc và tỉnh Sơn Tây, ngày xưa là một châu, nổi tiếng về sản xuất đá nam châm.
◼ (Tính) Làm bằng sứ. § Thông từ . ◎Như: từ khí đồ sứ. ◇Hồng Lâu Mộng : Giá mộc đầu đích khả bỉ bất đắc từ đích, na đô thị nhất sáo, định yếu cật biến nhất sáo phương sử đắc , , 使 (Đệ tứ thập nhất hồi) Chén gỗ không giống như chén sứ đâu, nó có từng bộ một, phải uống hết cả bộ mới được.