Bộ 109 目 mục [12, 17] U+77B7
Show stroke order gián
 xián,  jiàn
◼ (Động) Dòm xem, dò xem. ◇Mạnh Tử : Ngô tương gián lương nhân chi sở chi dã (Li Lâu hạ ) Ta hãy đi dòm xem chồng ta đi những đâu.