Bộ 109 目 mục [11, 16] U+779A
Show stroke order thuấn
 shùn
◼ (Động) Chớp mắt, nháy mắt, chuyển động con ngươi. ◇Trang Tử : Chung nhật thị nhi thả bất thuấn (Canh Tang Sở ) (Trẻ con) cả ngày nhìn mà mắt không chớp.