Bộ 106 白 bạch [5, 10] U+768B
Show stroke order cao
 gāo,  gū,  háo
◼ (Danh) Đất thấp bên bờ nước, vệ chằm, vệ hồ.
◼ (Danh) Ruộng nước. ◇Phan Nhạc : Canh đông cao chi ốc nhưỡng hề (Thu hứng phú ) Cày ruộng nước bên đông đất màu mỡ hề.
◼ (Danh) Đất cao. ◇Khuất Nguyên : Bộ dư mã hề san cao (Cửu chương , Thiệp giang ) Cho ngựa ta bước đi hề trên đất cao đồi núi.
◼ (Danh) Họ Cao.
◼ (Tính) Cao lớn. § Thông cao . ◇Lễ Kí : Khố môn thiên tử cao môn (Minh đường vị ) Cửa kho thiên tử cổng cao lớn.
◼ (Trợ) Đặt đầu câu, biểu thị ngữ khí kéo dài tiếng, ngân dài ra. ◇Lễ Kí : Cập kì tử dã, thăng ốc nhi hào, cáo viết: Cao! mỗ phục! , , : ! ! (Lễ vận ) Đến khi chết, lên nóc nhà mà gào, bảo rằng: Hỡi ơi! Mỗ hãy trở về!
1. [病入皋肓] bệnh nhập cao hoang 2. [皋亭] cao đình 3. [皋比] cao bì 4. [皋牢] cao lao