Bộ 96 玉 ngọc [6, 10] U+73EA
Show stroke order khuê
 guī
◼ (Danh) § Chữ khuê ngày xưa.