Bộ 94 犬 khuyển [7, 10] U+72FB
Show stroke order toan
 suān,  xùn,  jùn
◼ (Danh) Toan nghê tức là con sư tử.