Bộ 94 犬 khuyển [0, 4] U+72AC
Show stroke order khuyển
 quǎn
◼ (Danh) Chó. § Cũng như cẩu . ◇Tào Đường : Nguyện đắc hoa gian hữu nhân xuất, Miễn linh tiên khuyển phệ Lưu lang , (Lưu Nguyễn động trung ngộ tiên tử ) Mong rằng trong hoa có người ra đón, Để chó nhà tiên khỏi sủa chàng Lưu. § Ngô Tất Tố dịch thơ: Dưới hoa ước có ai ra đón, Để chó nhà tiên khỏi sủa người.