Bộ 85 水 thủy [9, 12] U+6E58
Show stroke order tương, sương
 xiāng
◼ (Danh) Sông Tương. § Ta quen đọc là sương.
1. [湘潭] tương đàm