Bộ 75 木 mộc [8, 12] U+68DA
Show stroke order bằng
 péng
◼ (Danh) Lầu, gác, nhà rạp. ◇Tùy Thư : Cao bằng khóa lộ, quảng mạc lăng vân , (Liễu Úc truyện ) Gác cao vắt ngang đường, màn rộng vượt quá mây.
◼ (Danh) Giá, giàn. ◎Như: lương bằng giàn hóng mát, thảo bằng giàn cỏ, thư bằng giá sách. ◇Ngư Dương Lão Nhân : Cô vọng ngôn chi cô thính chi, Đậu bằng qua giá vũ như ti , (Đề Liêu Trai Chí Dị ) Cứ nói tràn cứ nghe tràn, Trên giàn đậu giá dưa, mưa (đan sợi nhỏ) như tơ.
◼ (Danh) Bằng đảng, bang phái.
◼ (Danh) Lượng từ: phép quân ngày xưa cứ 14 người gọi là một bằng .
◼ (Động) Dựng, gác. ◇Tiêu Quân : Giá bằng tử bằng đắc hợp hồ quy cách ma? ? (, Đệ bát chương).