Bộ 75 木 mộc [5, 9] U+67DA
Show stroke order dữu, trục
 yòu,  yóu,  zhú
◼ (Danh) Cây bưởi. § Họ cây cam quýt, quả to (lat. Citrus maxima).
◼ Một âm là trục. (Danh) Cái thoi dệt cửi. § Xem trữ .